5
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Online Insure
IT platforma pro spolupráci se zákazníky msg.Online Insure

msg.Online Insure

Samoobslužný portál pro zákazníky

Platforma pre spoluprácu so zákazníkmi msg.Online Insure digitálne mapuje správu a predajné procesy počas celého životného cyklu zákazníka. Početné samoobslužné možnosti a rozsiahla backendová integrácia zaisťujú bezproblémovú komunikáciu medzi koncovými bodmi ako aj optimalizovanú cestu zákazníkov na všetkých koncových zariadeniach.

msg.Online Insure umožňuje zákazníkom a obchodným partnerom samostatne spravovať takmer všetky aspekty poistných zmlúv. Inteligentný redizajn backoffice procesov vytvára podmienky pre štandardizáciu a automatizáciu obchodných transakcií. Obchodné procesy sa presúvajú na koncových zákazníkov alebo obchodných partnerov, čo radikálne znižuje administratívne náklady.

Omnichannel platforma spája všetky predajné a servisné kanály, a tým podporuje systematické generovanie potenciálnych zákazníkov. Hybridný zákazník, ktorý je doma v oboch svetoch, plynulo prepína medzi digitálnymi, tradičnými predajnými a servisnými kanálmi. Rozdelením produktov na vzájomne nezávislé a flexibilné moduly je možné vytvoriť vysoko personalizované ponuky, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

S msg.Online Insure posúva spoločnosť msg life poisťovne a ich obchodné modely na novú úroveň v digitálnej transformácii. Prostredníctvom svojich technických znalostí zaisťuje úspech projektov a budúcu konkurencieschopnosť.

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Príťažlivá cesta zákazníka

Nepretržitá dostupnosť 24/7, bez ohľadu na miesto či použité zariadenia, poskytuje pohodlnú a bezpečnú samoobsluhu na všetkých kanáloch. Prináša kompletné informácie o podrobnostiach a stave zmlúv.

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Flexibilná integrácia do komplexnej platformy

Back-endové služby produktu msg.Insurance Suite môžu byť integrované do jedného intuitívneho grafického používateľského rozhrania.

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Vysoko výkonné, prívetivé rozhranie

Konzistentný a personalizovaný digitálny zážitok, moderné webové stránky s intuitívnym používateľským rozhraním, stratégia „Mobile First" a dizajn zameraný na používateľa.

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Pripravené pre cloud/SaaS

Bezpečná prevádzka aplikácie vo výkonnom výpočtovom centre - nákladovo efektívne a predvídateľné modely prenájmu s odmenou za používanie (SaaS).

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Konverzačná AI

Konverzačná AI využíva reakcie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov a online služieb (chatboty, hlasové asistentky a podobne).

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Nabídka kompletního 24/7 servisu msg.Pension
Príťažlivá cesta zákazníka

Nepretržitá dostupnosť 24/7, bez ohľadu na miesto či použité zariadenia, poskytuje pohodlnú a bezpečnú samoobsluhu na všetkých kanáloch. Prináša kompletné informácie o podrobnostiach a stave zmlúv.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilná integrácia do komplexnej platformy

Back-endové služby produktu msg.Insurance Suite môžu byť integrované do jedného intuitívneho grafického používateľského rozhrania.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Vysoko výkonné, prívetivé rozhranie

Konzistentný a personalizovaný digitálny zážitok, moderné webové stránky s intuitívnym používateľským rozhraním, stratégia „Mobile First" a dizajn zameraný na používateľa.

Softwarové řešení dostupné na privátním cloudu
Pripravené pre cloud/SaaS

Bezpečná prevádzka aplikácie vo výkonnom výpočtovom centre - nákladovo efektívne a predvídateľné modely prenájmu s odmenou za používanie (SaaS).

Konverzační AI v platformě msg.Online Insure
Konverzačná AI

Konverzačná AI využíva reakcie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov a online služieb (chatboty, hlasové asistentky a podobne).

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Štandardný softvér

Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

Další projekty