5
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Life Factory
Softvér pro životní pojišťovny msg.Life Factory

msg.Life Factory

Systém správy pojistných smluv pro životní pojišťovny

Upgradovatelný standardní software msg.Life Factory je již produktivně nasazen v mnoha životních pojišťovnách a nabízí jedinečnou kombinaci flexibility a efektivity. Nedodává se v jedné standardní podobě, ale jako systém přizpůsobený vašim individuálním požadavkům.

Systém správy pojistných smluv umožňuje rychlé zavádění inovativních produktů a realizaci všech podnikových procesů s velkou efektivitou, a to jak pro soukromé klienty, tak pro penzijní fondy společností. Má moderní, servisně orientovanou systémovou architekturu na bázi technologie JEE podporující různé obchodní modely od zpracování v back-office po přístup B2C na principu portálu.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

Systém správy pojistného kmene msg.Life Factory je v praxi otestováno řešení s CCC architekturou. Servisně orientovaný systém je založen na technologii JEE, čímž podporuje provoz více obchodních modelů.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Osvědčený standardní software – jako by byl vytvořen pro vás

Naše upgradovatelné standardní řešení s architekturou CCC (vrstvy základ-země-zákazník) poskytne vaší společnosti maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost. Jasné rozdíly mezi jednotlivými vrstvami nabízejí skvělý prostor pro individuální přizpůsobování, aniž by bylo nutno vzdát se aktualizací standardního softwaru. Výhody tohoto standardního softwaru již využívá mnoho pojišťoven.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Vysoký stupeň předběžné konfigurace a automatizace

Řešení msg.Life Factory pokrývá všechny obchodní procesy životního pojištění v celém životním cyklu pojistné smlouvy. Rozsah jeho funkční výkonnosti, jeho moderní servisně orientovaná architektura a snadná integrace se stávajícími prostředími IT pomáhají generovat komplexní digitální procesy, a zajišťovat tak vysokou efektivitu procesů.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní model produktu / čas do uvedení na trh

Základem řešení je flexibilní produktový model s předem nakonfigurovanými vzorovými produkty, který umožňuje vysoký stupeň inovací a rychlou implementaci, abyste neztratili konkurenceschopnost.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Připraveno na cloud/SaaS

Softwarové řešení je rovněž k dispozici prostřednictvím privátního cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Servisně orientovaná systémová architektura na bázi technologie JEE

Architektúra systému je servisne orientovaná, zodpovedá najnovšej úrovni technológií a ponúka voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácii procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje veľký počet koncových zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Osvědčený standardní software – jako by byl vytvořen pro vás

Naše upgradovatelné standardní řešení s architekturou CCC (vrstvy základ-země-zákazník) poskytne vaší společnosti maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost. Jasné rozdíly mezi jednotlivými vrstvami nabízejí skvělý prostor pro individuální přizpůsobování, aniž by bylo nutno vzdát se aktualizací standardního softwaru. Výhody tohoto standardního softwaru již využívá mnoho pojišťoven.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Vysoký stupeň předběžné konfigurace a automatizace

Řešení msg.Life Factory pokrývá všechny obchodní procesy životního pojištění v celém životním cyklu pojistné smlouvy. Rozsah jeho funkční výkonnosti, jeho moderní servisně orientovaná architektura a snadná integrace se stávajícími prostředími IT pomáhají generovat komplexní digitální procesy, a zajišťovat tak vysokou efektivitu procesů.

Flexibilní provozní modely Time-to-Market
Flexibilní model produktu / čas do uvedení na trh

Základem řešení je flexibilní produktový model s předem nakonfigurovanými vzorovými produkty, který umožňuje vysoký stupeň inovací a rychlou implementaci, abyste neztratili konkurenceschopnost.

Softwarové řešení dostupné na privátním cloudu
Připraveno na cloud/SaaS

Softwarové řešení je rovněž k dispozici prostřednictvím privátního cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Servisně orientovaná systémová architektura na bázi technologie JEE

Architektúra systému je servisne orientovaná, zodpovedá najnovšej úrovni technológií a ponúka voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácii procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Toto riešenie podporuje veľký počet koncových zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku viacerých obchodných modelov (B2B, B2C).

Další projekty