5
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Life Group
Správa kolektivních pojistných smluv msg.Life Group

msg.Life Group

Správa smluv pro kolektivní pojistky

msg.Life Group umožňuje efektivní a komplexní správu smluv pro vaše kolektivní pojistky.

Software pokrývá celý životní cyklus kolektivní pojistné smlouvy. Lze jej bez problémů připojit k jiným systémům pro správu pojistných smluv za účelem hromadné správy jednotlivých smluv na vyšší úrovni a zahájení dávkového zpracování. Data pojistných smluv není nutno migrovat.

Naše osvědčené řešení již slouží mnoha dobře známým zákazníkům v oboru a poskytne vám rovněž klíč k udržitelné optimalizaci správy vašich smluv.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

msg.Life Group umožňuje rychlé nasazení díky osvědčeným postupům a možnosti flexibilního přizpůsobení. Informace o kolektivních a individuálních smlouvách lze kdykoli získat a analyzovat.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech podnikových procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní design produktu

Software lze snadno začlenit do stávajících aplikací. Flexibilita integrace systému a předdefinovaná standardní rozhraní zaručují rychlé spouštění produkčního provozu.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Sdílení nákladů

Naše systémy již úspěšné používá mnoho zákazníků: i vy můžete těžit z nenákladného, centralizovaného vývoje prostřednictví pravidelných aktualizací verze.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní vícevrstvá technologie s tenkým klientem

Naše standardizovaná, servisně orientovaná architektura systému zajišťuje, že můžete pracovat na téměř jakékoli platformě. Jednotlivé aplikační komponenty lze samostatně integrovat do jiných systémových procesů.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Připraveno na cloud/SaaS

Softwarové řešení je rovněž k dispozici prostřednictvím privátního cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech podnikových procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní design produktu

Software lze snadno začlenit do stávajících aplikací. Flexibilita integrace systému a předdefinovaná standardní rozhraní zaručují rychlé spouštění produkčního provozu.

Cost-Sharing-Model a aktualizace komponent msg.Insurance
Sdílení nákladů

Naše systémy již úspěšné používá mnoho zákazníků: i vy můžete těžit z nenákladného, centralizovaného vývoje prostřednictví pravidelných aktualizací verze.

Flexibilní vícevrstvá technologie s tenkým klientem
Flexibilní vícevrstvá technologie s tenkým klientem

Naše standardizovaná, servisně orientovaná architektura systému zajišťuje, že můžete pracovat na téměř jakékoli platformě. Jednotlivé aplikační komponenty lze samostatně integrovat do jiných systémových procesů.

Softwarové řešení dostupné na privátním cloudu
Připraveno na cloud/SaaS

Softwarové řešení je rovněž k dispozici prostřednictvím privátního cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Další projekty