5
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Insurance Suite
msg.Insurance Suite řešení softvérových komponent pro pojišťovací společnosti

msg.Insurance Suite

Kompletní řešení pro plně digitalizované pojišťovnictví

msg.Insurance Suite nabídne vaší společnosti komplexní řešení s platformou pro všechny funkce a analytické nástroj, které jsou potřeba v aspektech pojištění týkající se back-office i front-office. Naše inovativní komplexní řešení založené na komponentách umožňuje průběžné digitální zpracování hlavních obchodních procesů ve všech komponentách. msg.Insurance Suite nastavuje přední standardy pro odvětví a zároveň jej lze individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Řešení se skládá z nezávislých a předem nakonfigurovaných standardních softwarových komponent, které lze použít jednotlivě nebo v jakékoli kombinaci a dokonale integrovat do IT prostředí vaší společnosti. Základní systémy msg.Life Factory, msg.Health Factory a msg.P&C Factory komplexně podporují vaši pojišťovací společnost při zvládání jednotlivých výzev příslušných segmentů.

Jednotné mezioborové komponenty lze používat ve všech segmentech, což přináší významné výhody v podobě úspor a nižších nákladů pro vaši společnost v souvislosti s implementací a dlouhodobou údržbou verzí. Nabídku flexibilně a individuálně doplňují jednotlivé komponenty a služby s vysokým stupněm předběžné konfigurace.

msg.Insurance Suite splňuje všechny strategické požadavky prostředí aplikací, které je připraveno na budoucnost. Díky procesům zaměřeným na produkty a šablonám, které lze dynamicky konfigurovat, nabízí nejvyšší možný stupeň flexibility návrhu produktů. Portálová řešení, která jsou součástí sady, byla navíc vytvořena pomocí responzivního designu, a tudíž jsou kromě jiného optimalizována pro všechna koncová mobilní zařízení. Řešení msg.Insurance tak dláždí cestu k digitální straně vašeho podnikání v pojišťovnictví.

Buďte připraveni na budoucnost s nejobsáhlejším portfoliem řešení pro pojistitele na trhu: zvolte komplexní systém z jediného zdroje.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

msg.Insurance Suite podporuje digitální prostředí pojišťovacích společností. Spojuje jednotné technické standardy s individuálními požadavky klientů. To vše s co nejnižšími náklady na údržbu.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software – a přesto stejně jedinečný jako váš obchodní model

Platforma řešení poskytne vaší společnosti maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost. Naše jednotné technické standardy zajišťují maximální uvolnitelnost obsažených součástí s minimální úrovní potřebné údržby. Implementace, migrace vašich stávajících smluv, provoz a údržba systémů dokonale zohledňují vaše specifické požadavky (architektura CCC) a jsou realizovány způsoby, které jsou na trhu zavedené.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Architektura CCC

Software má moderní víceúrovňovou architekturu: specifické požadavky zákazníka mohou kdykoli aktivně a flexibilně reprodukovat sami pojistitelé nebo případně i odborníci společnosti msg life ve speciální aplikační vrstvě zákazníka (zákaznické vrstvě). Díky jedinečně architektuře CCC (core, country, customer – základ, země, zákazník) to nemá vliv na výkonnost standardu v základní vrstvě. Ve vrstvě country (země) jsou v rámci pravidelných aktualizací okamžitě k dispozici veškeré právní a další požadavky specifické pro danou zemi.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní model produktu / čas do uvedení na trh

Vysoká míra předběžné konfigurace našeho řešení, předběžná integrace jednotlivých komponent, široká škála obsahu šablon, nastavitelné předdefinované mechanismy integrace a flexibilní provozní modely zajišťují krátkou dobu uvedení na trh a zaručují, že budete schopni konkurovat ostatním.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Vždy aktuální

Komponenty sady msg.Insurance Suite úspěšně používá řada renomovaných zákazníků. I vy můžete těžit z nenákladného, centralizovaného vývoje prostřednictvím pravidelných aktualizací verze. Náš atraktivní model sdílení nákladů rozkládá náklady na vývoj do delšího období a zajišťuje okamžitou implementaci nových požadavků.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Vysoce flexibilní architektura integrace

Software lze snadno začlenit do stávajících aplikací. Jeho integrace se provádí výhradně pomocí odpovídající servisní vrstvy. Nezávislost běžících komponent se dosahuje díky zapouzdření vrstev. Flexibilita integrace systému a předdefinovaná standardní rozhraní zaručují rychlé spouštění produkčního provozu. Stávající komponenty řešení lze snadno začlenit do stávajícího prostředí IT prostřednictvím architektury komponent a flexibilních mechanismů integrace.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Pripravené pre Cloud/SaaS

Dláždíme cestu k digitální straně pojišťovnictví: softwarové řešení je k dispozici – plně nebo jako služba – prostřednictvím soukromého cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software – a přesto stejně jedinečný jako váš obchodní model

Platforma řešení poskytne vaší společnosti maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost. Naše jednotné technické standardy zajišťují maximální uvolnitelnost obsažených součástí s minimální úrovní potřebné údržby. Implementace, migrace vašich stávajících smluv, provoz a údržba systémů dokonale zohledňují vaše specifické požadavky (architektura CCC) a jsou realizovány způsoby, které jsou na trhu zavedené.

CCC vícevrstvá architektura softwaru msg.Insurance Suite
Architektura CCC

Software má moderní víceúrovňovou architekturu: specifické požadavky zákazníka mohou kdykoli aktivně a flexibilně reprodukovat sami pojistitelé nebo případně i odborníci společnosti msg life ve speciální aplikační vrstvě zákazníka (zákaznické vrstvě). Díky jedinečně architektuře CCC (core, country, customer – základ, země, zákazník) to nemá vliv na výkonnost standardu v základní vrstvě. Ve vrstvě country (země) jsou v rámci pravidelných aktualizací okamžitě k dispozici veškeré právní a další požadavky specifické pro danou zemi.

Flexibilní provozní modely Time-to-Market
Flexibilní model produktu / čas do uvedení na trh

Vysoká míra předběžné konfigurace našeho řešení, předběžná integrace jednotlivých komponent, široká škála obsahu šablon, nastavitelné předdefinované mechanismy integrace a flexibilní provozní modely zajišťují krátkou dobu uvedení na trh a zaručují, že budete schopni konkurovat ostatním.

Cost-Sharing-Model a aktualizace komponent msg.Insurance
Vždy aktuální

Komponenty sady msg.Insurance Suite úspěšně používá řada renomovaných zákazníků. I vy můžete těžit z nenákladného, centralizovaného vývoje prostřednictvím pravidelných aktualizací verze. Náš atraktivní model sdílení nákladů rozkládá náklady na vývoj do delšího období a zajišťuje okamžitou implementaci nových požadavků.

Flexibilita při integraci systému
Vysoce flexibilní architektura integrace

Software lze snadno začlenit do stávajících aplikací. Jeho integrace se provádí výhradně pomocí odpovídající servisní vrstvy. Nezávislost běžících komponent se dosahuje díky zapouzdření vrstev. Flexibilita integrace systému a předdefinovaná standardní rozhraní zaručují rychlé spouštění produkčního provozu. Stávající komponenty řešení lze snadno začlenit do stávajícího prostředí IT prostřednictvím architektury komponent a flexibilních mechanismů integrace.

Softwarové řešení dostupné na privátním cloudu
Pripravené pre Cloud/SaaS

Dláždíme cestu k digitální straně pojišťovnictví: softwarové řešení je k dispozici – plně nebo jako služba – prostřednictvím soukromého cloudu. msg life poskytuje aplikační software ve výpočetním centru a stará se o údržbu, změny v souladu s regulačním požadavky a technické činnosti. Úroveň služeb včetně flexibilního financování a platebních modelů lze přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Další projekty