4
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.ZVK Factory
Systém správy pro doplňkové důchodové zabezpečení msg.ZVK Factory

msg.ZVK Factory

Systém správy pojistných smluv pro fondy penzijního připojištění

Upgradovatelný standardní software msg.ZVK Factory je výkonný systém pro správu smluv, který je přizpůsoben speciálně požadavkům fondů penzijního připojištění.

Díky vysokému stupni automatizace a plnému mapování všech pracovních toků penzijního připojištění řešení msg.ZVK Factory efektivně zvládá všechny obchodní procesy ve fázích nároku a plnění. Standardní procesy penzijního připojištění, jako jsou výroční oznámení, bilancování, nárok na penzi a oznámení o platbách, jsou plně mapovány systémem msg.ZVK Factory, stejně jako zpracování úprav nároků na důchod a postup registrace platebních agentů. Má moderní, servisně orientovanou systémovou architekturu na bázi technologie JEE podporující různé obchodní modely od zpracování v back-office po přístup B2C na principu portálu.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

msg.ZVK Factory pokrývá všechny obchodní procesy doplňkového důchodového zabezpečení během celého životního cyklu pojištěnce. Architektura servisně orientovaného systému přináší volnost při navrhování systémové integrace.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Osvědčený standardní software, který lze upgradovat

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace, zejména pokud jde o výroční oznámení a vyrovnání, vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci. Systém msg.ZVK Factory mapuje celý pracovní tok od přijetí dokumentu po uzavření obchodního procesu.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Vysoký stupeň předběžné konfigurace a automatizace

Řešení msg.ZVK Factory pokrývá všechny obchodní procesy penzijního připojištění v celém životním cyklu pojistníka. Rozsah jeho funkční výkonnosti, jeho moderní servisně orientovaná architektura a snadná integrace se stávajícími prostředími IT pomáhají generovat komplexní digitální procesy, a zajišťovat tak vysokou efektivitu procesů.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Servisně orientovaná systémová architektura na bázi technologie JEE

Nejmodernější servisně orientovaná systémová architektura nabízí skvělý prostor pro návrh integrace systémů a automatizace procesů. Zaručuje vysokou výkonnost i u velmi velkých portfolií. Řešení navíc také podporuje širokou škálu zařízení a platforem s přístupem na internet, což umožňuje provozovat různé obchodní modely (B2B, B2C).

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Osvědčený standardní software, který lze upgradovat

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace, zejména pokud jde o výroční oznámení a vyrovnání, vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci. Systém msg.ZVK Factory mapuje celý pracovní tok od přijetí dokumentu po uzavření obchodního procesu.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Vysoký stupeň předběžné konfigurace a automatizace

Řešení msg.ZVK Factory pokrývá všechny obchodní procesy penzijního připojištění v celém životním cyklu pojistníka. Rozsah jeho funkční výkonnosti, jeho moderní servisně orientovaná architektura a snadná integrace se stávajícími prostředími IT pomáhají generovat komplexní digitální procesy, a zajišťovat tak vysokou efektivitu procesů.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Servisně orientovaná systémová architektura na bázi technologie JEE

Nejmodernější servisně orientovaná systémová architektura nabízí skvělý prostor pro návrh integrace systémů a automatizace procesů. Zaručuje vysokou výkonnost i u velmi velkých portfolií. Řešení navíc také podporuje širokou škálu zařízení a platforem s přístupem na internet, což umožňuje provozovat různé obchodní modely (B2B, B2C).

Další projekty