5
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Business Partner
Výkonní správa fyzických a právnických osob msg.Business Partner

msg.Business Partner

Vysoce výkonná správa fyzických a právnických osob

msg.Business Partner nabízí vaší společnosti efektivní správu fyzických a právnických osob.

S naším softwarem můžete neustále sledovat všechny svoje obchodní vztahy. Uchovává obecné informace, adresy a bankovní údaje partnerů. Autentizační data, cizí klíče, obchodní vztahy, skupiny partnerů i vztahy s partnery lze uchovávat centrálně. Systém rovněž podporuje ověřování adres a bankovních údajů a kompletní historii verzí vašich dat.

Pomocí našeho řešení můžete udržitelně optimalizovat veškerou administrativní práci. Získejte výhody centrální správy svých obchodních dat s produktem msg.Business Partner.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

360-stupňový klientský informační systém msg.Business Partner zvyšuje efektivnost provozu a prodeje. Může být flexibilně integrován do organizačního a technického prostředí společnosti.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Variabilní kontroly duplicit

Integrované funkce vyhýbání se duplicitám a jejich eliminace vám pomáhají zlepšit kvalitu dat. Lze označit identifikované a přijaté duplicity. Řešení rovněž spravuje skupiny duplicitních dat partnerů prostřednictvím speciálního dialogového okna.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní design produktu

Díky standardizovanému procesu individuálního přizpůsobení lze systém implementovat rychle a s nízkými náklady.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Výkonné služby vyhledávání

Vyhledávání jména, příjmení a města lze rozšířit, aby zahrnovalo nepřesné výsledky. Fonetické vyhledávání generuje více výsledků než přesné vyhledávání a lze jej označit jako povinné v dialogovém okně vyhledávání partnerů.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech obchodních procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Role partnerů jsou generická konstrukce

Role partnerů se ukládají odděleně, takže jsou k dispozici ve všech funkčních systémech. Funkční oprávnění pro roli a její význam má funkční systém, který ji generuje. Role spravované napříč odvětvími a funkčními systémy slouží jako centrální základ pro 360° klientské informační systémy.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Flexibilita při integraci systému
Variabilní kontroly duplicit

Integrované funkce vyhýbání se duplicitám a jejich eliminace vám pomáhají zlepšit kvalitu dat. Lze označit identifikované a přijaté duplicity. Řešení rovněž spravuje skupiny duplicitních dat partnerů prostřednictvím speciálního dialogového okna.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní design produktu

Díky standardizovanému procesu individuálního přizpůsobení lze systém implementovat rychle a s nízkými náklady.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Výkonné služby vyhledávání

Vyhledávání jména, příjmení a města lze rozšířit, aby zahrnovalo nepřesné výsledky. Fonetické vyhledávání generuje více výsledků než přesné vyhledávání a lze jej označit jako povinné v dialogovém okně vyhledávání partnerů.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech obchodních procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Role partnerů jsou generická konstrukce

Role partnerů se ukládají odděleně, takže jsou k dispozici ve všech funkčních systémech. Funkční oprávnění pro roli a její význam má funkční systém, který ji generuje. Role spravované napříč odvětvími a funkčními systémy slouží jako centrální základ pro 360° klientské informační systémy.

Další projekty