5

Využij příležitosti ke vzdělávání

msg life SlovakiaBenefityVzdělávání

Vzdělávání

Udržitelnou kvalitu našich produktů můžeme dosáhnout pouze kontinuálním zlepšováním se. Pomáhají nám v tom široké možnosti dalšího vzdělávání: interní školení, přednášky i semináře. Účastníme se konferencí nebo odborných kurzů s možností certifikace a absolvujeme i jazykové kurzy.

Zdokonalujeme v cizích jazycích

Jazykové kurzy

Neustále se zdokonalujeme v cizích jazycích. Kvalitní lektoři němčiny a angličtiny přicházejí za námi přímo do firmy.

Pravidelné účastnění se vzdělávacích prezentací

Odborné vzdělání

Pravidelně pořádáme interní školení, účastníme se zahraničních konferencí i odborných kurzů.

V msg life máš možnost kariérně růst

Kariérní růst

Náš kariérní model poskytuje dlouhodobou perspektivu. Tempo si určujeme sami a závisí pouze na našem výkonu.