4
msg life Slovakia » Naše produkty » msg.Migration System
Software pro přenos dat msg.Migration System

msg.Migration System

Migrace dat z jakéhokoli zdrojového systému do jakéhokoli cílového systému

Náš osvědčený migrační software umožňuje zabezpečený přenos dat z jakéhokoli zdrojového systému do cílového systému, který si vyberete.

Řešení spravuje transformaci dat mezi systémy správy pojistných smluv autonomně. Také podporuje migraci z periferních a sousedních systémů. Uživatelé musí prostřednictvím grafického rozhraní pouze definovat pravidla transformace. Náš úspěšný migrační software získal certifikaci od společnosti KPMG o tom, že splňuje standard pro audit IDW PS 880.

Zvolte řešení msg.Migration System a využijte našich rozsáhlých znalostí a roků zkušeností s migračními projekty.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

Využijte našich odborných znalostí a dlouholetých zkušeností v oblasti migračních projektů výběrem msg.Migration System.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní design produktu

msg.Migration System umožňuje migraci jakéhokoli systému. Automaticky lze importovat nové datové modely nebo změny datových modelů ve zdrojových a cílových systémech.

Flexibilita při integraci systému
Migrační modul

Migrační modul obsahuje programy pro migraci, transformaci dat a controlling. Je složen ze zdrojů ANSI-C, které Workbench vygeneruje, a lze jej flexibilně nasadit na celou řadu platforem.

Flexibilita při integraci systému
Automatizace procesů

Vysoce automatizovaný proces automatizace vám poskytne jasnou výhodu. Pravidle transformace jsou plně zachyceny v grafickém uživatelském rozhraní, což umožňuje rychlejší dokončení procesu migrace.

Flexibilita při integraci systému
Záznamy pro controlling/audit

Řešení zajišťuje možnost plného auditu procesu migrace. Transparentnost zajištuje soubor verifikačních záznamů pro jednotlivé smlouvy i celé portfolio.

Flexibilita při integraci systému
Migration System Workbench

Workbench na bázi jazyka Java obsahuje uživatelské rozhraní se vstupem, generováním kódu a komponentou trvalosti a zahrnuje importované datové modely. Zaznamenává pravidla transformace pro migraci a prostřednictvím šablon generuje migrační modul. Jednotlivé datové modely a transformační pravidla se ukládají v relační databázi prostřednictvím ODBC.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní design produktu

msg.Migration System umožňuje migraci jakéhokoli systému. Automaticky lze importovat nové datové modely nebo změny datových modelů ve zdrojových a cílových systémech.

Samostatná komponenta řízení zprostředkovatelů
Migrační modul

Migrační modul obsahuje programy pro migraci, transformaci dat a controlling. Je složen ze zdrojů ANSI-C, které Workbench vygeneruje, a lze jej flexibilně nasadit na celou řadu platforem.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Automatizace procesů

Vysoce automatizovaný proces automatizace vám poskytne jasnou výhodu. Pravidle transformace jsou plně zachyceny v grafickém uživatelském rozhraní, což umožňuje rychlejší dokončení procesu migrace.

Auditovatelnost migrace
Záznamy pro controlling/audit

Řešení zajišťuje možnost plného auditu procesu migrace. Transparentnost zajištuje soubor verifikačních záznamů pro jednotlivé smlouvy i celé portfolio.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Migration System Workbench

Workbench na bázi jazyka Java obsahuje uživatelské rozhraní se vstupem, generováním kódu a komponentou trvalosti a zahrnuje importované datové modely. Zaznamenává pravidla transformace pro migraci a prostřednictvím šablon generuje migrační modul. Jednotlivé datové modely a transformační pravidla se ukládají v relační databázi prostřednictvím ODBC.

Další projekty