5
Fakturační nástroj Billing Engine

msg.Billing

Hladké platební transakce díky digitalizovaným procesům

Fakturační modul nabízí vaší společnosti vysoce automatizované procesy zpracování inkasa pojistného a vypořádání nároků a systém centrální analytické evidence v souladu s německým předpisem GAAP.

Náš systém představuje rozhraní mezi bankou a hlavní knihou. Zpracovává příkazy SEPA, zaznamenává všechny příchozí a odchozí platby a sleduje neuhrazené a opožděné platby. Systém inkasa pohledávek lze individuálně konfigurovat a plně automatizovat. Možnosti ručního přepsání zajišťují, že řešení zůstává flexibilní. Informace jsou zhuštěny a automaticky předávány do systému hlavní knihy a centrální databáze. Funkční kritéria pro jednotlivé procesy lze volně definovat. Tato komponenta vám vždy poskytne všechny relevantní informace.

S největším portfoliem řešení pro pojistitele
si zajistíte budoucnost na trhu.

Funkce

Sledujte své platby pomocí našeho fakturačního modulu. Využijte významného zvýšení efektivity a snížení nákladů s naší vysoce výkonnou obecnou komponentou.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní přizpůsobení

Procesy inkasa pojistného a vypořádání nároků lze díky konzistentní správě položek explicitně přizpůsobit funkčním kritériím, která lze volně definovat. Položky je možno dle potřeby nakonfigurovat podle odvětví, skupin produktů nebo jednotlivých produktů. Přímá inkasa a faktury lze na různých úrovních sdružovat. Individuálně je také možno nakonfigurovat automatický proces inkasa.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Flexibilní design produktu

Díky standardizovanému procesu individuálního přizpůsobení lze systém implementovat rychle a s nízkými náklady.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech obchodních procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Inteligentní základní modul pro vstup

Základní modul pro vstup dat, který musejí využívat všechny služby, zajistí, že záznamy v hlavní knize vaší společnosti budou v souladu s německým předpisem GAAP. Je možné flexibilně připojit jakýkoli systém hlavní knihy.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Mezinárodní

Platby na základě výměny souboru je možno flexibilně rozšířit tak, aby zahrnovaly novou zemi nebo specifické formáty zákazníka.

Jednotný technický odvětvový standard pro maximální inovace
Standardní software

Náš software lze snadno upgradovat a vaší společnosti poskytne maximální zabezpečení investic a zabezpečenou budoucnost.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní přizpůsobení

Procesy inkasa pojistného a vypořádání nároků lze díky konzistentní správě položek explicitně přizpůsobit funkčním kritériím, která lze volně definovat. Položky je možno dle potřeby nakonfigurovat podle odvětví, skupin produktů nebo jednotlivých produktů. Přímá inkasa a faktury lze na různých úrovních sdružovat. Individuálně je také možno nakonfigurovat automatický proces inkasa.

Flexibilita při integraci systému
Flexibilní design produktu

Díky standardizovanému procesu individuálního přizpůsobení lze systém implementovat rychle a s nízkými náklady.

Obchodní procesy pojištění s vysokým stupněm automatizace
Automatizace procesů

Vysoký stupeň automatizace všech obchodních procesů vám poskytne jasnou výhodu při každodenní administrativní práci.

Servisně orientovaná architektura systému na nejnovější technologické úrovni
Inteligentní základní modul pro vstup

Základní modul pro vstup dat, který musejí využívat všechny služby, zajistí, že záznamy v hlavní knize vaší společnosti budou v souladu s německým předpisem GAAP. Je možné flexibilně připojit jakýkoli systém hlavní knihy.

Mezinárodní aplikovatelnost
Mezinárodní

Platby na základě výměny souboru je možno flexibilně rozšířit tak, aby zahrnovaly novou zemi nebo specifické formáty zákazníka.

Další projekty