5

Týmová práce, 8 tipů jak vybudovat fungující pracovní tým

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Týmová práce, 8 tipů jak vybudovat fungující pracovní tým

30. 06. 2023

8 min. čítania

Pokud pracuješ jako tým lídr a zodpovídáš za fungování a výsledky pracovního týmu, určitě víš, jak je to náročný a dlouhodobý proces. Práce v týmu se ale na druhé straně vyznačuje vyšší efektivitou, kvalitnějšími výsledky a také větší radostí z dobře odvedené roboty. Přečti si naše tipy na to, jak ve společnosti vybudovat a udržet úspěšný a fungující tým, který sklízí úspěchy a nemusí zápasit s konkurencí.

Několik studií poukázalo na fakt, že podpora týmové práce na pracovišti má pozitivní vliv na produktivitu a kvalitu práce, kreativitu, inovace i spokojenost se samotnou pracovní pozicí, díky čemuž bude společnost z dlouhodobého hlediska pokračovat.

Týmová práce definice

Týmová práce je činnost, při které se jednotlivci spojují, aby pracovali na společném cíli nebo více cílech.

Účastníci, kteří pracovali v týmu na rozdíl od těch, kteří dělali samostatně, obstáli i při náročnějších úkolech a také projevovali větší zájem, jakož i radost z práce. Tito zaměstnanci byli také více motivováni k dokončení zadání a obecně podávali lepší výkony. Týmový duch lze postupně budovat, pokud mají členové týmu motivaci a jejich výsledky jsou oceněny.

Jak zlepšit týmovou práci na pracovišti?

1.     Základ tvoří dobrá komunikace

Komunikace v týmu je klíčová. I když to zní jako klišé, často se na ni zapomíná. Udržovat jasnou a dobrou komunikaci, zejména ve velkém týmu nebo v týmu, který pracuje na dálku, už ale není tak jednoduché. Podle studie je jen 27 % ze všech týmů spokojeno s tím, jak jejich tým pracuje během zadaného úkolu.

Naopak až 65 % týmů nemá pocit, že je jejich tým funkční a myslí si, že pokud by spolu dokázali lépe spolupracovat, i výsledek jejich odvedené práce by byl mnohem lepší. Komunikační problémy tedy představují hlavní problém při práci v týmu.

Dostatečně otevřená komunikace na pracovišti zajistí, že všichni členové týmu budou na jedné lodi, což povede k efektivnější práci v kratším časovém úseku. Přímá a upřímná komunikace pomáhá budovat důvěru mezi členy týmu, což zlepšuje i celkový výkon. Nejasné instrukce a komunikační šumy představují časté problémy a lze je odstranit pouze posilováním kolektivního ducha, například společnými mimopracovními aktivitami.

2.   Jasně definované úkoly a odpovědnosti

Pokud si některý týmový hráč není jistý svými vlastními úkoly a zodpovědnostmi, často to vytváří v týmu napětí. Týmová práce je tedy důležitá i proto, aby každý člen týmu přesně věděl, za co nese odpovědnost, a aby nedocházelo k překrývání projektů. Výsledná práce tak bude mnohem kvalitnější a zároveň nehrozí, že by více zaměstnanci pracovalo na stejném úkolu, případně, že by se na nějaké zadání zapomnělo.

Pokud na stejném úkolu dělá více zaměstnanců kvůli zmatku v odpovědnosti, ztrácí se neocenitelný čas a týmové úsilí vynaložené na úkol. Každý jednotlivec by měl nést odpovědnost za dosažení týmových cílů, nástrojů a vzájemné podpory. Stanovení jasných cílů pro každého člena týmu pomáhá udržet si soulad s přidělenými úkoly a odpovědnostmi. Jen tak může vypadat ideální týmová spolupráce.

Doporučujeme ti...

V případě, že jsou v týmu spory, je třeba je řešit brzy, protože mohou přerůst do vážných problémů, které budou zasahovat do projektů. Je nezbytné, aby je členové týmu proaktivně řešili. V těchto momentech se mnohokrát doporučuje i zapojení mediátorů, kteří pomohou urovnat vztahy mezi kolegy, díky čemuž bude týmová spolupráce skutečně efektivní.

3.   Rozmanitost a vyměňování znalostí  v týmu

Aby si mohl vybudovat úspěšný tým, musí být různorodý a sestávat z jedinečných lidí s rozdílnými zkušenostmi. Je tedy důležité, aby ho netvořili pouze stejně smýšlející členové. Každý jeden týmový hráč pak pravděpodobně přinese na stůl různé perspektivy a zajímavé, originální nápady. S více pohledy na věc přichází i důkladnější rozhodování.

Lidé mají často tendenci obklopovat se osobami, které myslí a jednají způsoby, které odrážejí jejich vlastní myšlenky a činy. Přestože skupina stejně smýšlejících jednotlivců může spolu skvěle vycházet, jako tým lídr se zaměř na celkový výsledek a polož si tyto tři otázky:

  1. Přinese tento tým na stůl čerstvé nápady?
  2. Budou se členové týmu navzájem podněcovat k tomu, aby se na projekt zaměřili ze všech možných úhlů?
  3. Budou členové týmu tak nápadití, že přijdou s inovativními nápady, které nikdo nebude zpochybňovat?

Pokud všichni členové týmu myslí stejně, pocházejí z podobného prostředí a mají totéž přesvědčení a názory, práce, kterou tým vyprodukuje, bude pravděpodobně jednostranná a méně kreativní. V případě, že každý člen týmu má jedinečné názory, přesvědčení či pozadí, je pravděpodobné, že jeho výsledky budou odrážet větší dávku kreativity a inovace.

Žena prezentuje nápad před tabulí a konzultuje se svými kolegy
Budování důvěry a dobrých vztahů mezi kolegy v týmu je nezbytnou součástí efektivního fungování

4. Buduj týmového ducha

Pracovat v týmu s někým, komu naprosto nedůvěřuješ, je kontraproduktivní. Z tohoto důvodu představuje důvěra nezbytnost, pokud chceš vést úspěšný tým. Důvěra mezi členy týmu se posiluje i například během společných pohybových aktivit, jednoduchých činností zaměřených na budování kolektivu, ale docela dobře funguje také čas strávený společným obědem.

Důležité je rovněž povzbudit členy týmu ke vzájemné interakci, a to i mimo společnou práci. Nejenže to posílí důvěru, ale zvýší také morálku a spokojenost zaměstnanců s prací. Týmová práce je příjemnější, když máš rád lidi, se kterými pracuješ.

5. Sloboda v rozhodovacích procesech

Důvěra vůči členům tvého týmu je v oblasti rozhodování nezbytná při budování vzájemné důvěry a zlepšování týmové práce. Pokud lidé nemají autonomii a pravomoc rozhodovat o své vlastní práci, často na ni začnou zanevírat. Proto je mimořádně důležité, aby měl každý člen týmu v rozhodovacím procesu slovo k vyjádření spokojenosti, případně nespokojenosti s vlastní prací a zadanými úkoly.

6. Řízení týmových mítinků

Týmové schůze, ať už se dějí jakkoli často, by měly být použity na:

  • plánování,
  • brainstorming,
  • reflexi,
  • sdílení myšlenek.

Týmové mítinky by měly být jasné, stručné a užitečné, aby se zvýšila produktivita práce a predešlo se prokrastinaci. Bez ohledu na to, jak často se týmy setkávají, měly by mít strukturovaný plán každého setkání. To ti zaručí organizovaná a produktivní setkání, čímž se zlepší i týmový výkon.

Věděl jsi, že...

Týmový hráč, který pracuje v podpůrném týmu, se cítí sebevědomě, protože ví, že může týmu nabídnout něco speciálního? Zaměstnancikteří jsou oceněni, jsou i angažovanější, obzvláště ti introvertní.

7. Reorganizace úkolů v týmu

Pokud některým členům týmu jejich úkoly nebo odpovědnosti nejdou, je důležité provést určité změny. Neobávej se přiřadit úkoly někomu jinému. Jen tak se zlepší dynamika a produktivita týmu. Pokud mají členové týmu úkoly, které nedokážou splnit, bude to mít negativní vliv na celý tým.

Ve většině týmů je práce závislá na jednom nebo více členech kolektivu. Je proto důležité zajistit, aby měli všichni členové přiřazeny vhodné úkoly, které jim umožní využít své schopnosti a ukázat vlastní potenciál. Plnění pracovních povinností jim následně půjde mnohem rychleji, snadněji a přirozeněji.

8. Možnosti vzdělávání týmu

Jak můžeš očekávat, že každý bude dokonalým týmovým hráčem, pokud se nikdy nenaučil pracovat na týmovém projektu? Některým lidem může připadat samozřejmé, že pracují v týmu, ale ne každému to přijde přirozené. Pokud chceš maximalizovat výhody spolupráce na pracovišti, je důležité poskytnout svému týmu náležitá školení a vedení.

Poskytování vzdělávacích příležitostí nejenže zvýší schopnost týmové spolupráce, ale také angažovanost a spokojenost zaměstnanců. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců prostřednictvím workshopů a kvalifikovaných hostujících řečníků jsou skvělými způsoby, jak zajistit, aby všichni členové týmu chápali důležitost týmové práce na pracovišti a také to, jak být efektivním členem kolektivu.

Kariéra a vzdělávání jsou navzájem propojeny. Proto je mimořádně důležité rozšiřovat své znalosti a dovednosti v rámci pracovního i osobnostního rozvoje, aby si byl přínosem pro pracovní tým.

Trpělivost růže přináší

Efektivní týmová spolupráce má potenciál zvýšit spokojenost a produktivitu zaměstnanců, přičemž snižuje fluktuaci, což v konečném důsledku pomáhá společnosti dosáhnout vyšších ziskových marží. Podpora úspěšné práce v týmu na pracovišti prospěje každé společnosti. Efektivní týmová spolupráce nevznikne ze dne na den, chce to čas. Podporují ji také společné teambuildingy, na kterých se nejen upevňují vztahy, ale také urovnávají případná předchozí nedorozumění a neshody.

30. 06. 2023

8 min. čtení

Mohlo by tě zajímat