5

Emoční inteligence na pracovišti: Proč je tak důležitá?

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Emoční inteligence na pracovišti: Proč je tak důležitá?

22. 12. 2023

7 min. čítania

Emoční inteligence je v pracovním světě stále více žádaná. Jedná se o klíčovou vlastnost, která umožňuje člověku nejen identifikovat své emoce, ale také rozpoznávat pocity ostatních. To přispívá k harmonickému pracovnímu prostředí a zvyšuje respekt kolegů. Ovšem to není všechno. Emoční inteligence přináší také spoustu dalších benefitů. Které to jsou?

Co je emocionální inteligence, EQ?

Emoční inteligence, známá také pod zkratkou EQ, je schopnost identifikovat, chápat, hodnotit a řídit své emoce a emoce druhých. Lidé, kteří ji mají, jsou empatičtí a vědí, jak se ostatní cítí v různých situacích. Zároveň velmi dobře znají sami sebe a své pocity. Chápou, jak mohou ovlivnit své blízké či kolegy a proč by neměly dát emocím volný průběh.

Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou doslova mistry v ovládání svých emocí. Ve stresových situacích nezačnou panikařit, ale s klidem je zvládnou, čímž uklidní sebe i osoby ve svém okolí. Kromě toho jsou výborní v rozhodování, dobře přijímají konstruktivní kritiku a vědí, jak ji využít ke zlepšení sebe sama.

Věděl jsi, že...

… lidé s vysokou emoční inteligencí jsou obvykle úspěšní ve všem, co dělají? Důvodem je zejména jejich empatie a porozumění, díky kterým si je téměř každý oblíbí. V případě, že potřebují s něčím pomoci nebo poradit, určitě se najde někdo, kdo tak učiní.

Jednoduše řečeno, lidé s vysokým EQ se dokonale znají a vědí, že každý člověk je jiný a své pocity projevuje odlišným způsobem. To platí dvojnásob v pracovní sféře, která je vysoce konkurenční.

5 prvků definujících emoční inteligenci

Podle amerického psychologa Daniela Golemana existuje pět prvků definujících emoční inteligenci. Jsou to:

Sebevědomí

Vysoká úroveň emoční inteligence obvykle přináší vysoké sebevědomí. Lidé s vysokým EQ však nejsou arogantní nebo namyšlení. Právě naopak, díky vyššímu sebevědomí dokážou uklidnit své okolí ve stresových situacích. Toto zajišťuje plynulý průběh práce za všech okolností, což vede k nalezení efektivních řešení a dosahování těch nejlepších pracovních výsledků.

Zdravé sebevědomí umožňuje lepší kontrolu nad emocemi a nedovoluje, aby se pocity vymkly zpod kontroly. Lidé s vysokým EQ jsou si vědomi svých silných a slabých stránek a neustále na nich pracují. Pravidelného zlepšování si v konečném důsledku může všimnout i vedoucí nebo šéf.

Emocionální inteligence a aktivity na zlepšování sebevědomí

Přemýšlíš, jak si zlepšit sebevědomí a zvýšit svoji emocionální inteligenci? Odborníci doporučují tyto dva triky:

 • Piš si deník – může být papírový nebo elektronický. Zapiš si do něj jednotlivé situace a to, jak ses během nich zachoval. Platí, že čím více detailů napíšeš, tím lépe. Proto se neboj uvést i to, jak ses cítil po určitém rozhodnutí nebo co jsi očekával, že budeš cítit, ale nestalo se tak. Na konci týdne si vždy vyhraď určitý čas na to, aby ses na jednotlivé zápisy podíval a přečetl si je. Zjisti, co lze zlepšit a na čem je třeba zapracovat. Následně se však nezapomeň pochlubit za věci, které se ti povedly. Sleduj svůj pokrok a těš se iz maličkostí. Právě ty tě totiž posouvají vpřed nejvíc.
 • Pozoruj se – dostal ses do situace, kdy bylo tvé sebevědomí na bodě mrazu? Zeptej se sám sebe, proč se něco takového událo. Kdo nebo co stálo za tím, že ses necítil sebevědomě? Když najdeš zdroj toho, co snižuje tvé sebevědomí, budeš proti tomu moci zabojovat.

Sebeovládání

Ovládání vlastních emocí je někdy náročnější, než se zdá. Ve vyhrocených situacích jim mnozí podlehnou, což podporuje zmatek a napětí. Osoby s emoční inteligencí však svým pocitům nedávají volný průchod, minimálně ne v práci. Drží je na uzdě, což jim pomáhá vyčistit mysl a přemýšlet nad řešeními jednotlivých komplikací.

Lidé s EQ nejprve myslí a teprve potom jednají. Bez problémů přijímají změny a v případě, že jim něco nevyhovuje, umí říct ne. Nejsou žárliví ani plní hněvu. Vyhýbají se také impulzivním a nezodpovědným rozhodnutím, která by je mohla dostat do nepříjemných situací.

Jak zlepšit sebeovládání?

Sebeovládání je klíčovou vlastností, která zabrání tomu, abys na někoho nakřičel a řekl mu něco, co by tě mrzelo. Jak ji ale zlepšit? Využij tyto tipy:

 • Zjisti, jaké jsou tvé osobní hodnoty – pro začátek jsi stanov hodnoty, podle kterých se budeš rozhodovat a hodnotit jednotlivé situace. Co je pro tebe nejdůležitější? V čem určitě nebudeš dělat kompromisy? Hodnoty si v rámci pracovní oblasti nastavuj podle svých přesvědčení a podle firmy, která tě zaměstnává.
 • Zpomal – místo toho, abys na nějakou věc reagoval okamžitě, zpomal. Popřemýšlej nad svou odpovědí nebo tím, co chceš udělat. Opravdu toho nebudeš později litovat? Bude mít to, co uděláš, pozitivní dopad na kolegy nebo úlohu, na které aktuálně pracuješ? Pokud ne, změň svou reakci. Snaž se přitom myslet nejen na své pocity, ale také na to, jak se budou cítit ostatní.
 • Neboj se přiznat si chybu – lidé nejsou dokonalí, proto se za chyby zbytečně netrestej. Akceptuj je, pouč se z nich, ale neztrácej čas tím, že budeš přemýšlet, co jsi mohl udělat lépe. Do minulosti se vrátit nemůžeš a takovými úvahami jen ztratíš čas, který bys mohl věnovat mnohem lepším a důležitějším věcem.
 • Neustále na sobě pracuj – své sebeovládání neustále trénuj. Všímej si, jak reaguješ na různé podněty a zjišťuj, jestli bys příště nemohl udělat něco, díky čemuž bys dosáhl ještě lepších výsledků nebo odezvu od kolegů. S trénováním ti pomohou také knihy, videa či testy na internetu.

Motivace

Osoby s vysokou emocionální inteligencí jsou produktivní a motivované. Vědí, že rychlé a okamžité výsledky zpravidla nepřinášejí dlouhodobý úspěch. Rádi na sobě také pracují, milují výzvy a nebojí se učinit riskantnější, ale dobře promyšlený krok do neznáma.

Doporučujeme ti...

To, že má někdo s vysokým EQ hodně motivace, ještě neznamená, že tomu tak je vždy. Každý člověk se někdy cítí neproduktivní a potřebuje odpočinek.

Jak zlepšovat motivaci?

Motivaci si můžeš zlepšit několika ověřenými radami:

 • Popřemýšlej nad tím, proč děláš svou práci – připomeň si, proč tě práce, kterou děláš, opravdu baví. Vzpomeň si na nadšení, se kterým jsi do ní nastupoval, a na to, co tě v této době pohánělo. Pokud zjistíš, že ses časem změnil a práce tě už prostě nebaví, pouvažuj nad její změnou. Dnes je k dispozici spousta zajímavých pracovních nabídek. Stát se můžeš například junior projektovým manažerem.
 • Nezapomínej na odpočinek – úroveň motivace obvykle klesá, když je člověk unavený. Proto mysli na pravidelný odpočinek a dostatek spánku.

Empatie

Empatie je klíčovým prvkem emoční inteligence. Umožňuje identifikovat potřeby a přání ostatních, a to i bez toho, aby cokoli řekli. Zabraňuje souzení lidí a vzniku různých stereotypních předsudků.

Schopnost empatie by měl mít nejen každý běžný zaměstnanec, ale také manažer, vedoucí či šéf. Lépe tak pochopí činy svých podřízených a rychleji vyřeší menší i větší konflikty na pracovišti.

Ako zlepšovať empatiu?

Ke zlepšení empatie můžeš využít tyto tipy:

 • Dívej se na řeč těla a mimiku – lidé nemusí říct přímo, jak se cítí. Mnohokrát to za ně řekne jejich výraz tváře nebo postoj. Nauč se rozpoznávat, co jednotlivé postoje a mimiky znamenají, a při nejbližší komunikaci s kolegou je sleduj.
 • Snaž se vcítit do pocitů druhého – představ si, že jsi na místě dané osoby a prožíváš to, co ona. Jak by ses cítil? Co bys udělal, aby ty pocity odešli nebo se změnily?

Sociální dovednosti

Lidé s vysokým EQ jsou týmoví hráči. Pro ně je důležitější úspěch celého kolektivu než jejich vlastní. Kromě toho jsou známí tím, že umí perfektně komunikovat s ostatními, naslouchat jim a poskytnout potřebnou pomoc. Kolegové je proto mají velmi rádi a vyhledávají je společnost.

Jak zlepšovat sociální dovednosti?

Sociální dovednosti jsou v práci klíčové. Jak je zlepšovat? Využijte tyto rady:

 • Poslouchej ostatní – při konverzaci člověk často neposlouchá toho druhého. Přemýšlí spíše nad tím, co řekne on sám. Komunikace tak není efektivní a mnohdy ani příjemná. Pokud chceš, abys tě ostatní oblíbili, upřímně se zajímej o to, co ti říkají. Zjišťuj další podrobnosti a ukaž, že registruješ všechno, co ti řekli.
 • Nauč se nové techniky – v současnosti je k dispozici velké množství knih, kurzů a videí, které ti pomohou naučit se různé nové techniky a zlepší tak tvé sociální dovednosti.

Proč je emoční inteligence na pracovišti tak důležitá?

EQ na pracovišti je důležité z několika důvodů. Mezi ně patří:

 • Podporuje dobré vztahy – šikana na pracovišti nebo různé jiné problémy nejsou ničím novým. Zaměstnanci s vysokou úrovní emoční inteligence se však k takovému chování nesníží. Dokáží dobře vycházet s ostatními, čímž zabraňují vytvoření toxického prostředí, ve kterém nelze pracovat.
 • Zaměstnancům umožňuje dosahovat mnohem lepších výsledků – osoby s vysokým EQ jsou motivovány a neustále se snaží zlepšovat. Tímto způsobem dokáží dosahovat lepších výsledků a získávat vyšší finanční ohodnocení nebo povýšení.
 • Vedoucím pracovníkům umožňuje dělat lepší rozhodnutí – manažeři či majitelé firem s vysokým EQ dokáží udržet své emoce na uzdě a v napjatých situacích hledají řešení v klidu a bez stresu. Vědí, že křičení na druhé nebo propadání panice nemá smysl.
 • Vedoucím pracovníkům umožňuje pochopit své podřízené – každý člověk má jiné potřeby a představy. Manažeři to musí pochopit, aby uměli podřízené správně zařadit a přizpůsobit jim pracovní úkoly. V opačném případě se budou trápit nejen samotní zaměstnanci, ale také celý kolektiv. Práce nebude plynulá a výsledky nedosáhnou požadované úrovně.

Emoční inteligence – kniha

Emoční inteligence je klíčovým prvkem pro rozvoj měkkých dovedností. Zlepšit si ji můžeš různými způsoby, přičemž knihy jsou jedním z nejpopulárnějších prostředků. Na toto téma se zaměřují zejména zahraniční autoři, kteří znají důležitost efektivní komunikace, empatie a mnoha dalších vlastností souvisejících s EQ.

Po kterých knihách bys tedy měl sáhnout?

 • Emocionální inteligence – Daniel Goleman,
 • Emocionální inteligence v reálném životě – Justin Bariso,
 • Think Faster, Talk Smarter – Matt Abrahams,
 • Master Your Emotions: Emotional Intelligence and Discover the Essential Rules of When and How to Control Your Feelings – Eric Robertson,
 • Read People Like a Book – Patrick King.

Emocionální inteligence – test

Americký psycholog Daniel Goleman vytvořil praktický test emocionální inteligence, který dnes najdeš na mnoha webových stránkách. Je tak populární, že má i svoji českou a slovenskou verzi.

K vyplnění testu nemusíš nic dodatečně studovat, protože otázky nemají jednu spráu odpověď. Slouží k tomu, aby analyzovali tvou osobnost a zjistili, jaká je úroveň tvého EQ. Proto na ně odpovídej pravdivě a upřímně.

Emoční inteligence je v práci klíčová

Emoční inteligence je vlastnost, která by ti neměla chybět. Umožní ti dosahovat lepších výsledků a neustále se tak posouvat výše. Kromě toho ti může pomoci i při hledání práce. Zvýš úroveň své emocionální inteligence a získej skvělou práci, různé firemní benefity a kolegy, se kterými budeš vycházet.

22. 12. 2023

7 min. čtení

Mohlo by tě zajímat