5

Měkké dovednosti nebo soft skills

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Měkké dovednosti nebo soft skills

04. 07. 2022

6 min. čítania

Měkké dovednosti (Soft skills) známé také jako interpersonální dovednosti a jak je efektivně využívat ve své práci?

Při hledání nové práce nebo na pohovoru ses už možná setkal s pojmem měkké dovednosti. Mezinárodně jsou známé také pod anglickým názvem soft skills. Mnozí zaměstnavatelé je pokládají za důležité a často i klíčové. Výhodou je, že tyto dovednosti se nemusíš nijak speciálně učit a nesouvisí s kvalifikací ani odborností. Stačí je jen rozvíjet.

Co jsou měkké dovednosti?

Měkké dovednosti představují schopnosti nebo vlastnosti, které jsou ti přirozeně dány. Nesouvisí s tím, jakou školu jsi vystudoval ani jaké znalosti máš. Spojují se s osobností člověka, empatií a emocionální inteligencí. V praxi to znamená jen jedno. Pokud chceš, aby byly tvé měkké dovednosti lepší, není třeba se nic učit. Stačí je rozvíjet a pracovat na nich.

Na první pohled se může zdát, že tento typ dovedností není pro práci důležitý. Opak je však pravdou. V současnosti jsou mnohem více žádané než kdykoli předtím. Na rozdíl od hard skills, tedy těch, které ses naučil, je nelze nahradit automatizací. Zaměstnavatelé vyhledávají lidi s dobrou úrovní měkkých dovedností, protože právě díky nim se daří firmě růst.

Které měkké dovednosti (soft skills) dnes firmy považují za nejžádanější?

Zaměstnavatelé ve většině případů hledají člověka vhodného pro kariérní růst čili zaměstnance určeného pro danou práci na několik let, případně na celý život. Proto chtějí osobu nejen s množstvím odborných dovedností, ale také s portfoliem soft skills. Zaměstnanec musí umět pracovat s kolegy v týmu, klienty i zákazníky. Musí se zajímat o vybranou pozici a měl by být motivován dosáhnout určitých cílů.

Měkké dovednosti to jsou také Interpersonální dovednosti

Jedná se o dovednost efektivní komunikace a jsou jednou z oblastí emocionální inteligence. Díky interpersonální dovednosti jsme schopni úspěšně vycházet s lidmi, což je nezbytné pro úspěšný výkon práce.

Komunikace

schopnost komunikovat je jednou z nejžádanějších vlastností. Díky ní umíš pohotově reagovat, řešit různé problémy a přizpůsobovat se dané situaci. Kromě toho dokážeš lépe vycházet s lidmi, čehož můžeš využít například při oslovování potenciálního zákazníka se záměrem navést ho ke koupi produktů či služeb tvé společnosti. S komunikací se pojí i schopnost naslouchání, která je na trhu práce rovněž velmi ceněná.

Vedení lidí

Schopnost vést lidi a určitým způsobem je motivovat je důležitá zejména pro vedoucí pozice a během týmové práce. Kromě inspirování kolegů dokážeš efektivně plánovat čas a jednotlivé úkoly. S touto vlastností se často pojí také rozhodnost.

Sebemotivace

K tomu, abys mohl dosahovat všech cílů, musíš se umět namotivovat i ty sám. Pokud to dokážeš, máš mnohem blíže k vysněné pracovní pozici. Každá firma potřebuje zaměstnance s vizí a vysokými cíli.

Odpovědnost

když získáš pracovní místo, dostaneš do rukou spoustu zodpovědnosti, a to nejen za sebe, ale i za společnost, kde pracuješ. Od odpovědnosti se odvíjejí disciplinovanost a preciznost, které jsou dnes také velmi žádané.

Týmová práce a flexibilita v práci

Práce v kolektivu je náročnější než práce jednotlivce. Vycházet s ostatními lidmi, motivovat je a radit jim stojí tvoji energii a sílu. Pokud víš, jak na to, jsi velmi cenným zaměstnancem.

Řešení problémů

Dospět k nějakému cíli a dohodě při konfliktu trvá někdy hodiny nebo dny. Pokud dokážeš problém vyřešit během několika minut a udržet si klid, zaměstnavatelé se o tebe poperou.

Schopnost pracovat pod tlakem

Některé pracovní pozice jsou známy množstvím práce a nemilosrdnými deadlinami. V rámci jiných se s tlakem a stresem setkáš jen málokdy. Bez ohledu na to, jaká je tvoje práce, když umíš zvládat i vyšší zatížení, jsi velkým přínosem.

Dobrý time management

Jednotlivé pracovní úkoly je nutné naplánovat tak, aby si je stihl do termínu předání. Společnosti nepotřebují někoho, kdo zapomíná a neustále práci odsouvá.

Analytické myšlení

Jde o specifický způsob myšlení. Například velmi důležité při různých pracovních pozicích a pracích, kterými se zabývají naši Java programátoři senioři a další developeři.

Stejně tak Analytické myšlení je nepostradatelné pro sofistikové testy našich produktů.

Díky němu si umíš shromažďovat informace a na základě nich se správně rozhodnout. Vybrat vhodné řešení v určité situaci nebo si správně zvolit z více možností je obtížné. Zaměstnavatelé to vědí, a proto jsou pro ně zájemci s analytickým myšlením vzácní a mimořádně přínosní.

Tvůrčí myšlení

Tento typ soft skills se ti bude hodit zejména tehdy, když pracuješ v kreativním odvětví. Originální nápady a zajímavé myšlenky tě mohou posunout blíže k tvým cílům.

Způsoby, jak rozvíjet měkké dovednosti

Měkké dovednosti jsou tvou tajnou zbraní, proto bys je měl neustále vylepšovat. Ocení to nejen tvoji současní či budoucí zaměstnavatelé, kolegové a klienti, ale především ty sám. Aktivní rozvíjení těchto vlastností se totiž odrazí i ve tvém soukromém životě, což budeš moci vidět na komunikaci s druhými či tvém přístupu ke každodenním problémům.

Způsob, jak zlepšovat měkké dovednosti se odvíjí zejména od toho, jakou vlastnost chceš posílit. Pro každou dovednost bude zapotřebí odlišný přístup, avšak existuje několik obecných rad, které lze aplikovat na všechny soft skills.

Tvrdé a měkké dovednosti

Zjisti, v čem jsi dobrý… Každý člověk má své silné a slabé stránky. V některých věcech jsi lepší, v jiných zase horší. Namísto toho, aby ses zaměřil na něco, co ti vůbec nejde, udělej přesný opak. Zjisti, co tě baví a v čem se cítíš dobře. Pokud nevíš, co by to mohlo být, zeptej se okolí. Přátelé a známí ti v tom jistě pomohou.

Své měkké dovednosti si vypiš a začni na nich postupně pracovat. Pokud nejsi dobrý v time managementu, nauč se nějaké triky, jak šetřit čas, jaké metody plánování existují a jaké pomůcky lze využít. Totéž platí také dalších skills, jako například o analytickém a tvořivém myšlení či schopnosti pracovat pod tlakem. Vše lze zlepšovat. 😊

Získej zpětnou vazbu

Přestože by to pomohlo v mnoha oblastech, člověk se nedokáže kriticky zhodnotit sám. Samozřejmě zná své nedostatky a minusy, ale některé věci přehlíží. Proto je dobré požádat o zpětnou vazbu, a to nejlépe osobu, která pracuje ve stejné oblasti jako ty. Mělo by jít o někoho, kdo má více zkušeností nebo je v oboru delší dobu.

Jinou možností může být přítel nebo rodinný příslušník. Zde však nastává problém, že blízká osoba není obvykle tak kritická a objektivní, jak by měla být. Mnohé nedostatky přehlíží. Snaž se proto obrátit na někoho, kdo ti dá skutečně reálný a střízlivý pohled.

Vyzkoušej online kurzy a knihy

K rozvíjení dovedností ti pomohou soft skills knihy nebo články s tipy a radami. Velmi podobně jsou na tom také soft skills kurzy a tréninky, kterých najdeš na internetu velké množství. Některé jsou zdarma, jiné za poplatek. Je na tobě, jakou možnost si vybereš. Teoretické zlepšování dovedností je dobré, ale snaž se zaměřit také na jejich praktické rozvíjení, které je klíčové k rozšiřování tvé působnosti.

Vyjdi z komfortní zóny

Obvykle platí, že své měkké dovednosti projevuješ zejména mezi blízkými a přáteli. Jedná se o lidi, se kterými se cítíš dobře. V komfortní zóně nejsi napjatý ani pod stresem. V práci však takové prostředí nebudeš mít, a to platí zejména tehdy, když ji plánuješ změnit nebo někde začínáš.

Doporučujeme ti...

Čím častěji budeš opouštět svoji komfortní zónu, tím lépe budeš snášet i větší změny. Naučíš se, jak využít své silné stránky i na místech, kde bys byl jinak zticha nebo by ses cítil nepříjemně.

Právě to je důvod, proč bys měl vyjít ze své komfortní zóny a začít na dovednostech pracovat mimo ni. Dostaň se do prostředí, ke kterému přirozeně neinklinuješ. Pokud jsi introvert, vyzkoušej týmovou aktivitu. Pokud si spíše týmový hráč, vyber si práci pro jednotlivce.

Přemýšlej nad svým jednáním

V současném rychlém světě je téměř nemožné najít si čas sám pro sebe. Po skončení nějakého projektu nebo schůzky si proto dej pauzu 5–10 minut. Zhodnoť, co jsi podle tebe udělal dobře a co špatně. Projdi si své reakce a způsob řešení konfliktů. Zjisti, jestli jsi udělal to, co jsi chtěl nebo tě něco zabrzdilo.

Sebereflexe neslouží k tomu, abys na sebe byl přísný a trýznil se za nesprávná rozhodnutí. Jejím úkolem je naučit tě něco nového a posunout se vpřed. Když víš, kde jsi udělal chybu, dokážeš se jí v budoucnu snáze vyhnout. Díky několika minutám hodnocení svého pracovního výkonu získáš o sobě spoustu informací. V takových chvílích se někdy dostaneš k dost zajímavým postřehům.

Pozoruj ostatní a aktivně poslouchej

Jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit své měkké dovednosti, je sledovat ostatní. Mohou to být nadřízení, podřízení nebo tvoji kolegové. Zjisti, jak plní své úkoly, zda mají nějaké individuální procesy a v čem jsou dobří. Inspiruj se od lidí ve svém okolí.

Kromě pozorování také aktivně poslouchej. Zaměř se na to, co říkají ostatní, a to nejen proto, abys odpověděl, ale také proto, aby ses něco nového naučil. Aktivní poslech nemusí nutně znamenat, že s osobou souhlasíš. Může to být i přesný opak. Posloucháním ukážeš, že rozumíš jejímu pohledu, ale tvé přesvědčení je jiné.

Neustále komunikuj

Mezilidská komunikace je klíčem pro vyřešení řady problémů a sporů. Když víš, co říct ve správném čase nebo situaci, máš vyhráno. I ti nejlepší řečníci si ovšem museli své dovednosti budovat. K rozšíření slovní zásoby ti kromě čtení pomůže pravidelná komunikace. Mluv s různými lidmi a na různá témata. Dokonce i na takové, které tě nebaví. Získáš tím všeobecný přehled, což je další důležitá vlastnost.

Měkké dovednosti rozhodně nepodceňuj

Měkké dovednosti mají velké množství výhod. Hlavní je, že si jich zaměstnavatelé váží mnohem víc než odborné a naučené. Nenech se však zmýlit. I přirozeně získané vlastnosti je nutno neustále rozvíjet a zlepšovat. Udělat tak můžeš několika způsoby, a to od čtení knih až po sebereflexi. Vyber si jednu či více možností a nastartuj svoji kariéru, například u nás v msg life Slovakia.

 

04. 07. 2022

6 min. čtení

Mohlo by tě zajímat