5

Mezilidské vztahy na pracovišti: 8 tipů pro jejich zlepšení

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Mezilidské vztahy na pracovišti: 8 tipů pro jejich zlepšení

24. 03. 2023

6 min. čítania

Dobré mezilidské pracovní vztahy jsou alfou a omegou kvalitně fungujících týmů. Pokud chceš mít úspěšnou firmu, musíš pečovat nejen o svoje zaměstnance, ale také o celkovou atmosféru, ve které každý den pracují. Víš, proč jsou interpersonální vztahy na pracovišti tak důležité a jak je zlepšit?

Proč pečovat o mezilidské pracovní vztahy na pracovišti?

Když člověk přemýšlí nad tím, jestli přijme nějakou pracovní nabídku, vždy ho zajímá firemní kultura dané společnosti a také to, zda si bude rozumět s ostatními kolegy. A jelikož trávíme v zaměstnání přibližně třetinu svého života, mají vztahy na pracovišti obrovský dopad na naše duševní a fyzické zdraví.

Vztahy v týmech by ale měly být důležité i pro vedení firmy. Proč? Platí zde jednoduchá rovnice:

Špatné pracovní vztahy na pracovišti = špatná komunikace = nespokojenost = nízká efektivita = vysoká fluktuace

Nekvalitní pracovní vztahy na pracovišti a špatná pracovní atmosféra tedy ve výsledku stojí firmu peníze. Navíc ztrácí na pracovním trhu svoji konkurenceschopnost, jelikož přestává být atraktivním zaměstnavatelem.

Co je dobrý pracovní vztah na pracovišti?

Dobrý pracovní vztah je založen na důvěře, respektu a otevřené komunikaci. Pokud se členové týmu navzájem respektují, mohou být otevření a nebojí se vyjádřit svůj názor. Díky tomu může tým fungovat efektivně a přinášet tak firmě maximální užitek. V opačném případě se vytvářejí špatné vztahy na pracovišti, které v pokroku na trhu vůbec nepomáhají.

Budování dobrých vztahů ve firmě vyžaduje aktivní přístup zaměstnavatele i jednotlivých zaměstnanců. Jde však o dlouhodobý proces. Nicméně, vynaložené úsilí se jednoznačně vyplatí. Pouze spokojení zaměstnanci totiž mohou vytvářet produktivní týmy.

Usmívající se kolegové spolu mluví.
Dobré pracovní vztahy přispívají ke správnému fungování týmu.

8 tipů, jak budovat pracovní vztahy na pracovišti

Existuje mnoho rad a možných způsobů, jak na pracovišti vytvořit příjemnou atmosféru a budovat dobré pracovní vztahy. Zde ti přinášíme několik z nich:

1.   Poznej své silné a slabé stránky

Než se zaměříš na budování lepších vztahů na pracovišti, může být užitečné uvědomit si své silné a slabé stránky.

Zhodnoť pozitivní vlastnosti, které přinášíš do týmu a kde naopak potřebuješ podporu svých kolegů. Tento úkol ti ulehčí například vyhodnocení tvé emoční inteligence.

2.   Rozvíjej se

Chceš umět efektivněji přesvědčovat, vyjednávat, prezentovat výsledky či se bránit nátlaku a manipulaci? Rozvoj vztahových dovedností, jako je efektivní komunikace, vyjednávání nebo řešení konfliktů, ti může pomoci při navazování a budování vztahů na pracovišti.

3.   Procvičuj aktivní naslouchání

Důvěra a skvělé komunikační dovednosti jsou základem každého zdravého vztahu. Jedním z nejlepších způsobů, jak jich dosáhnout, je aktivní naslouchání. Buď vnímavý ke slovům druhých lidí, cvič se v emoční inteligenci a používej neverbální komunikaci, abys dal najevo, že dáváš pozor.

Možná se ptáš, proč je efektivní komunikace při budování vztahů tak důležitá. Pokud někomu nedokážeš říct, co cítíš, nemůžeš navázat opravdový vztah. Naslouchat tomu, co tvoji kolegové říkají, je proto základem pro budování dobrých pracovních vztahů.

Usměvavý tým kolegů spolu komunikuje a řeší pracovní záležitosti
Naslouchání svých kolegů vede ke správným vztahům na pracovišti a týmovému úspěchu.

4.   Udělej si čas na své spolupracovníky

Je snadné ztratit se v každodenním shonu. Naplánuj si proto čas na šálek kávy se svými kolegy. A pokud pracuješ z domova, vyzkoušej virtuální přestávku na kávu. Vytvoříš si tak čas, který je potřebný pro budování lepších vztahů na pracovišti.

V msg life je pro nás tým velmi důležitý, a proto o něj náležitě pečujeme. U nás získáš skvělé kolegy, se kterými zažiješ spoustu zábavy v práci i mimo ni. V kanceláři najdeš také vynikající kávu, u které můžeš s kolegy poklábosit. Pravidelně se setkáváme také na společných snídaních a jiných firemních akcích. Navštív pracovní nabídky, přidej se k nám a posuň svou kariéru dál.

5.   Stanov si jasné hranice

Zdravé hranice vztahů jsou důležitou součástí budování pracovních přátelství. Je důležité najít rovnováhu mezi „zdravým pracovním vztahem“ a „přílišnou společenskostí“. Na konci dne jsi stále v práci. Komunikuj jasně, když potřebuješ čas na soustředění spíše než na socializaci.

6.   Přeskoč pomluvy

Pomluvy a politikaření v kanceláři narušují důvěru na pracovišti. Vyhni se mluvení o někom za jeho zády. Pokud máš problém, postav se mu přímo. Udržíš tak otevřenou komunikaci a podpoříš lepší pracovní prostředí.

7.   Projevuj vděčnost

Pochval své kolegy za jejich práci nebo jim přines do práce malé občerstvení. Někdy se může zdát obtížné pochopit problémy jiného oddělení a frustrace může vést k negativním pocitům.

Místo vyvozování závěrů nebo svalování viny může být užitečné přijít s řešením problému. Produktivní a profesionální spoluprací si vytvoříš nové uznání pro své kolegy, což ti umožní začít rozvíjet pozitivní vztahy.

8.   Buď na pracovišti „přítomen”

Vzhledem k mnoha povinnostem a požadavkům pracovního dne se často může zdát, že den utíká jako voda. Snadno se pak stane, že pracujeme během dne na více frontách – odpovídáme na e-maily během týmové porady nebo pracujeme na reportu v době oběda.

Tyto úkoly ti však brání v tom, abys byl přítomen. Pokud budeš věnovat pozornost lidem kolem sebe, začneš více komunikovat. Poznáš tak své spolupracovníky a zjistíš, že vztahy na pracovišti můžeš budovat s minimálním úsilím.

24. 03. 2023

6 min. čtení

Mohlo by tě zajímat