5

Pružná pracovní doba – výborný benefit pro flexibilitu

msg life Slovakia » Články » Kariéra » Pružná pracovní doba – výborný benefit pro flexibilitu

13. 04. 2023

6 min. čítania

Mnoho pracovních nabídek na trhu již nabízí flexibilní pracovní dobu. Pružná pracovní doba ti umožní, abys měl větší kontrolu nad svým pracovním životem a rozvrhl si svůj volný čas tak, jak potřebuješ. Získáš flexibilnější rozvrh pracovní doby a zkrátíš si čas strávený v práci, nebo naopak odpracuješ více hodin, pokud to tvoje situace vyžaduje. Ať už jsi ranní ptáče, nebo raději pracuješ do noci, můžeš tak najít svůj work-life balance. Jak tento benefit funguje?

Volná pracovní doba vyžaduje pečlivost, spolehlivost a koordinaci

Co znamená pružná pracovní doba nebo flexibilní pracovní doba? Zaměstnavatel ti určí základní pracovní dobu. To je doba, při které jsi povinen pracovat a být k dispozici. V praxi to znamená, že například v čase 10.00–15.00 máš základní pracovní dobu a to, jestli začneš pracovat od 7.00, abys skončil v 15.00, nebo budeš pracovat do 18.00, je na tobě. Tuto volitelnou pracovní dobu si nastavíš podle sebe, můžeš pracovat třeba až od 9.00, začít až od základní pracovní doby, nebo si práci protáhnout do večerních hodin.

Tím pádem můžeš ráno doprovodit děti do školy, zajít si na jógu či si zařídit věci, které není možné zvládnout odpoledne. V této uspěchané době díky volné pracovní době můžeš objevit svou harmonii mezi osobním a pracovním životem. Je třeba, abys však byl pečlivý, spolehlivý a dobře koordinoval své činnosti a ohlídali si font hodin. Máš-li úvazek měsíční pracovní doby na 160 hodin, pravděpodobně musíš splnit 40 hodin týdně.

Na stole je sešit, kde zaměstnanec plánuje svou práci
Plánování práce zajišťuje flexibilní pracovní dobu.

Pružná pracovní doba: zákoník práce, přesčas a příklady

Pružnou pracovní dobu upravuje zákoník práce § 85. Někdy chaos vyvolává otázka, jak je to s přestávkou? Platí, že přestávky na jídlo a oddych nesmějí být stanoveny na začátek a konec směny, uvedeno v § 88 odst. 3 zákoníku práce. Pokud máš pauzu na oběd například v době od 13.00 do 13.30, tato doba se nezahrnuje do základní pracovní doby.

Zaměstnavatel musí brát na zřetel to, že máš nárok na přestávku nejdéle po 6 hodinách, přičemž ti může určit, že přestávku budeš čerpat nejdéle po 6 hodinách.

Volnou pracovní dobu stanovuje zaměstnavatel tak, že nepřekročí 12 hodin. A co když pracuješ přesčas? Přesčasy při pružné pracovní době upravuje ust. § 98 odst. 1 zákoníku práce a počítají se nad určenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu.

Pružná pracovní doba: lékař a překážky v práci

Překážky v práci definuje § 97 zákoník práce. Půjdeš-li k lékaři například v čase 7.00–10.00, základní pracovní dobu máš 9:00–16:00. Jaká bude náhrada mzdy?

Muž IT-čkár se podívá na monitor a pracuje
Zaměstnavatel určuje délku vyrovnávacího období podle toho, jak potřebuje, abys časově zvládal úkoly.

Náhrada náleží pouze za 1 hodinu, tedy za dobu mezi 9.00–10.00. Jinak se přistupuje k pohřbu (rodinný příslušník) a k tvojí svatbě, kdy máš ze zákona nárok na volno. Zaměstnavatel ti tak s největší pravděpodobností poskytne celý den volna, i když by ti to mohl nahradit pouze pevnou pracovní dobou.

Vyrovnávací období aneb Naplnění měsíční pracovní doby

Vyrovnávací období je ve flexibilní pracovní době časovým obdobím, při kterém splníš průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle v 26týdenním vyrovnávacím období (stanoveno zákonem). U odborů (kolektivní smlouva) je stanoveno vyrovnávací období na 52 týdnů.

Flexibilní pracovní dobu lze naplnit i v kratším než maximálně možném vyrovnávacím týdnu, a to jako pružný pracovní den, nebo jako pružný pracovní týden. Zkrátka jeden den nebo týden budete pracovat tak, abyste vyrovnali rozdíly v odpracovaných hodinách.

Zaměstnavatel určuje délku vyrovnávacího období podle toho, jak potřebuje, abys časově zvládal úkoly. To znamená, že vychází z toho, že pracovní úkoly plníš v základní pracovní době a další úkoly pak plánuješ podle svých potřeb.

Rostoucí popularita flexibilní pracovní doby

Work-life balance je v dnešní chaotické době jedním z hlavních témat, kterému se věnují nejen zaměstnanci, ale také zaměstnavatelé, kteří díky němu mohou snížit svoje náklady na provoz. Vzhledem k tomu, že je čím dál tím těžší najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, roste obliba pružné pracovní doby. Je však jasné, že flexibilní pracovní doba není pro všechny a jsou pozice, kde takový benefit není možný.

13. 04. 2023

6 min. čtení

Mohlo by tě zajímat