5

Myslím si, že AI bude jednou lépe umět vyhodnotit některá rozhodnutí než člověk, tvrdí náš kolega Daniel

msg life Slovakia » Články » Digitalizace » Myslím si, že AI bude jednou lépe umět vyhodnotit některá rozhodnutí než člověk, tvrdí náš kolega Daniel

15. 04. 2024

10 min. čítania

V msg life Slovakia se snažíme udržet krok s inovacemi. Příkladem jsou i naše dva nejnovější projekty, kde si může zájemce o práci namísto čtení množství textu promluvit s chatbotem vybaveným umělou inteligencí. Implementace ChatGPT do webu již přináší první pozitivní výsledky a aktuálně probíhá ladění chatbota. Za touto myšlenkou stojí náš kolega z marketingu, Daniel.

Zaměřuješ se na online marketing, dříve jsi pracoval také na podobných pozicích. Proč tě začala více zajímat umělá inteligence i její využití?

Nebyl jsem nadšen z reportů. Každý měsíc jsem sledoval vybrané sloupce a reportoval jsem data lidem, kteří se na ně většinou ani nepodívali. Snažil jsem se proto usnadnit tuto monotónní práci. Udělal jsem si kurz přes Udemy, pomocí kterého jsem vytvořil klikacího bota. Jeho úkolem bylo pravidelně exportovat data z webů. Začal jsem si zjednodušovat stereotypní práci a co se dalo automatizovat jsem automatizoval. Na mně zůstal pak už jen poslední krok, prověření dat. Dnes už jsou podobné parsingové boty běžné, ale pár let dozadu ještě nebyly. A začal jsem se zajímat o automatizování práce.

Pokud mám uvést globální důvod, myslím si, že každý z nás žije ve vlastním ekosystému, je vybaven jinými zkušenostmi, dovednostmi a vidí tak jen kousek reality. Člověk proto podle mě není schopen posoudit věci zcela objektivně a komplexně. Lidé a umělá inteligence (AI) mají rozdílné způsoby vnímání reality. My často spoléháme na subjektivní vnímání, zkušenosti, předpoklady, odhady a emoce, zatímco AI je založena na datech a algoritmech, které jsou jí poskytnuty, čímž se předpokládá objektivnější výsledek. Proto si myslím, že umělá inteligence bude jednou lépe umět vyhodnotit některá rozhodnutí než člověk.

Nicméně, i AI má svá omezení. Například AI nemůže rozpoznat a interpretovat určité druhy informací, které jsou pro člověka zřejmé. AI může být také ovlivněna nedostatkem dat nebo špatnou kvalitou dat, které obdrží. V konečném důsledku, člověk a AI mají své výhody a nevýhody. V ideálním případě by člověk a AI mohli spolupracovat a využívat svých silných stránek pro dosažení optimálních výsledků. Proto si myslím, že už teď se vyplatí věnovat pozornost rozvoji umělé inteligence, abychom mohli využívat silných stránek obou stran.

Máš ze strany msg life Slovakia dostatečnou podporu pro realizaci podobných inovativních projektů?

Naše vedení věří, že nemůžeme zameškat trend a je třeba neustále poznávat nové možnosti. Uvidíme, co to přinese, ale je lepší to zkusit než být potom pozadu. Také hiringové projekty Java developer a Actuarial developer vnímáme jako učící proces. Nestanovili jsme si jeden cíl, který když dosáhneme, projekt skončí. Prozkoumáváme možnosti, jak AI využít a stále weby vylepšujeme. Na základě poznatků se také zamýšlíme jako umělou inteligenci využít i interně, jak pomocí ní některé monotónní procesy urychlit a zaměstnancům tak nechat více času na práci, kde je vyžadován osobní přístup.

Já osobně bych si chtěl zkusit napojit chatbota na email a experimentovat, jak bude odpovídat. Měl by být natrénován na moji personu, proto by měl hodnověrně simulovat to, co bych i sám napsal. Jelikož mi tvorba emailu zabere spoustu času, AI by to zvládla rychleji. Umělá inteligence by se dala použíti u kreativní části, kde se často interně zamýšlíme, zda jsou vizuály estetické. AI by dokázala vytvořit nejvhodnější grafiku na základě předešlých dat. Také mě nedávno oslovila myšlenka plánování financí pomocí umělé inteligence. To, co člověku trvá vyhodnotit několik hodin, by AI zvládla za pár vteřin. Přací člověka pak bude pouze kontrola výsledků a zdokonalování algoritmů. Četl jsem dokonce opolské společnosti Dictador, jejíž vedení plně nahradila AI a zatím generují dobré výsledky, uvidíme, jak se jim bude nadále dařit. Jde vcelku o raritu, proto jsem sám zvědavý, jak to celé dopadne 😊.

Aktuálně máme na dvou webech nasazeného chatbota. Jeho úkolem je zodpovědět otázky potenciálním kandidátům o práci, jaké jsou první výsledky?

Drtivá většina projektů má velmi podobné fáze a vypadá, že tentokrát tomu nebude jinak. První je spuštění projektu s nějakými očekáváními. Pokud bychom si představili graf, od tohoto bodu by křivka včas strmě stoupala vzhůru až by dosáhla bodu zvaného vrcholu optimismu. To je fáze, kde se představy setkávají s realitou a často na ni i narazí. Od tohoto bodu má většinou progres projektu spíše dekadentní fázi, za kterou následuje fáze reálné implementace prvních požadavků.

Fáze, kde se představy setkávají s realitou a často na ni i narazí.
Fáze, kde se představy setkávají s realitou a často na ni i narazí.

Tehdy se progres projektu dostává na úplně dno, proto se tato fáze nazývá také Údolí zoufalství. Pokud ji ale tým překoná a všechny překážky vyřeší, nastává progres. Ne tak prudký jako na začátku, kdy byla vysoká očekávání, ale velmi „zdravé“ stoupání, které odpovídá i realitě. Nakonec se projekt dostane do fáze Osvícení, od které sice progresuje i nadále, ale mnohem pomaleji, až bychom to mohli nazvat stagnací. Je to proto, že mnozí již v této fázi ztrácejí prvotní nadšení a je úkolem managementu, aby pokrok projektu udrželo i nadále.

Naše weby již prošly úvodními fázemi a začínají prokazovat první výsledky. Navštěvují je relevantní lidé, nyní je jen na nás, jak s těmito daty naložíme a jak projekt vytříbíme do dokonalosti. Vidím zde prostor ještě některé části zautomatizovat a urychlit. Našemu dost vytíženému HR oddělení by tak zůstala víceméně pouze závěrečná fáze, při které by se s vhodným kandidátem spojili a nasnímali jeho osobnost. Prvotní formality a vyhodnocení dat by uměla obsáhnout AI.

Oba chatboty fungují za pomoci Chat GPT. Aktuálně je s nimi možná písemná komunikace, jaké jsou další kroky v projektu?

Jelikož nevyvíjíme vlastní AI, využíváme pouze toho, co nabízí společnost Open AI. Ti nedávno představili novinku, komunikaci pomocí hlasu a tyto dny se spouští i Chat GPT Vision. Komunikace pomocí hlasu bude mnohem jednodušší, protože už člověk nebude potřebovat ani klikat do klávesnice. Vidění má zase zajistit personalizovanější odpovědi na základě emocí recipienta. Vybízí se zde možnost vytvořit tvář i chatbotu. Je to na uvážení vedení, jak by měl avatar zastupující msg life Slovakia vypadat, já osobně bych zůstal bez vizualizace AI a to ze dvou důvodů.

První je, že avatar může vytvářet (někdy až přílišné) sympatie, ale rovněž nesympatie. Rozhovory by tak mohly být tímto výrazně ovlivněny, což by zbytečně narušilo jejich věcnost. Druhým důvodem je ten, že ne vždy je volba avatara šťastná. Vidíme to u některých humanoidů. Jakmile jim dají tvář, jejíž mimika není vždy vábná, vzniká jakýsi strach, případně až odpor, což je další negativní důsledek, který nechceme vzbudit. Pokud se inspirujeme i sci-fi díly, umělá inteligence je v nich většinou zobrazena virtuálně, jako jakýsi software, který vše řídí, ale nikdo ho nevidí. Nechceme vytvořit dalšího člověka, chceme vytvořit něco inteligentnějšího. I z tohoto důvodu je zatím naším motivem koule. Je to navíc i prvek, který má msg life Slovakia vlogu.

Aktuálně nám zbývá vyřešit jen jednu výzvu, a to je jméno umělé inteligence. Většina botu využívá ženského pohlaví. Je to zřejmě proto, že ženský hlas působí důvěryhodněji, vzbuzuje jakousi důvěru. Má to tedy pravděpodobně i psychologické důvody. Ženě se člověk zřejmě spíše svěří, protože od ní očekává větší pochopení a podporu. Platí to podle mě v případě komunikace ženy se ženou i muže se ženou.

V čem má podle tebe zatím Chat GPT nedostatky?

Přesto, jaký je to průlomový a velmi užitečný nástroj, setkáváme se při práci s ním s úplně banálními problémy, jako například to, že systém často padá. Také jsem si všiml, že pokud jeden den načtu data, kterým AI porozumí a vygeneruje velmi relevantní odpověď, druhý den si na toto z nějakého neznámého důvodu nepamatuje. Zřejmě jsou takové nuance způsobeny i neustálými aktualizacemi a vylepšeními, které nemusí vždy systém právě vylepšit. Také jsem omezen v počtu experimentů. Po nějaké době mi vyběhne hláška, že jsem naplnil denní kvótu requestů a musím čekat. Je to podmíněno kapacitami, které ten systém má zřejmě neočekávaly až takový nápor uživatelů. Dlouhodobým problémem bylo i takzvané halucinování, kdy bylo prioritou systému vygenerovat odpověď za každou cenu, i na úkor pravdy. Taková přílišná snaha informačně uspokojit uživatele rychle narazila a vývojáři se ji snažili co nejdříve odstranit. Za negativum bych považoval i „kauzu“, která se kolem společnosti vede. Souvisí právě s tím, odkud společnost získala vstupní data a mnohá fakta vedou k tomu, že to nebylo zcela legální.

V rozhovoru s naším kolegou Danielem se dozvíš o umělé inteligenci, chatbotech ve spojitosti s náborem, o výhodách, nevýhodách, zkušenostech.

Kam až podle tebe sahají možnost AI ve světě hiringu?

Myslím si, že v blízké době můžeme očekávat množství falešných HR profilů na LinkedIn. Zvýší se tím i počet spamů. Budou to však společnosti muset udělat rafinovaně, aby nebylo odesílání zpráv až příliš rychlé a nebyly by zablokovány. Jak jsem již zmiňoval, myslím si, že personalisté ztratí část pracovní agendy. Nevnímal bych to negativní, neboť jako první jim zřejmě odpadnou stereotypní pracovní činnosti jako odesílání GDPR, odepisování na úvodní maily či samotné vyhledávání a vyhodnocování vhodných kandidátů. Z tohoto důvodu si myslím, že budou v budoucnosti ohroženy i personální agentury, jejichž úkolem je právě dodávat vhodné kandidáty na pozice. Tím přijde i ke zredukování nákladů společností, které aktuálně vkládají do náborového procesu nemalé finanční prostředky. Investice do vývoje umělé inteligence nebo nástrojů, které ji využívají, může být proto pro společnosti výhodnou a návratnou investicí.

Na druhé straně je třeba říct, že v porovnání s konkurenčními nástroji má Chat GPT velký náskok. Pokud bych měl ale predikovat budoucnost, tipuji, že ho velmi rychle doběhne systém Bard od Google. Ten zatím není natolik naskillován jako Chat GPT, jeho výhodou ale je, že zpracovává reálná data. Zatímco Chat GPT má uložená data do jistého roku, Bard dokáže prohledávat v aktuálních informacích. To je a myslím si, že do budoucna bude, stále významnější rozdíl. Co se týká například Bing-Chatu od Microsoftu, ten zase podle mě generuje nejvhodnější odpovědi. Myslím si však, že pokud by se všechny tyto společnosti spojily, dosáhly by velmi velkého pokroku. Konkurence tak podle mě v tomto případě jde na úkor kvality. Rychlejší progres by dosáhly spoluprací, přišly by však o prvenství a dominanci na trhu, které usilují.

Myslíš si, že bude personální odvětví mnohem méně osobní, když úvodní fáze náboru převezme AI?

Bude, ale nevím, jestli je to na škodu. Uvedu příklad: kdysi jsme si kupovali lístek na veřejnou dopravu od paní, která seděla v stánku, dnes to řešíme automatem nebo aplikací. Přišli jsme sice o krátký small talk na cestě do práce a prodavač se musel překvalifikovat na jinou pracovní pozici, uživatelům se však zlepšily služby. Jízdenka si mohou koupit rychleji a může platit kartou, což se dříve možná vždy nedalo. Zlepšila se tak služba k zákazníkovi a to je, myslím si, cílem jakékoli společnosti.

Také pokud se pomocí chatbotů zredukují některé emoce na prvním pohovoru, nemusí to být na škodu. Pokud má kandidát (nebo i personalista) špatný den, nemusí to tak být zohledněno a v prvních kolech bude přihlíženo pouze na fakta, tedy zkušenosti, dovednosti případně očekávání. Vyhodnocení toho, zda člověk zapadne do kolektivu by tedy připadalo na poslední kola, která by byla vedena reálnými lidmi.

AI se věnuješ už nějaký čas, hodně si oné studuješ atestuješ ji z mnoha úhlů. Je něco, v čem tě umělá inteligence překvapila? Měl jsi možná jiná očekávání či představy, než máš o její fungování dnes?

Ano, umělá inteligence mě už nějakou dobu zajímá. Sleduji její vývoj, výzkum a snažím se pochopit její principy, fungování a způsoby, jak ji zužitkovat. V mnoha ohledech mě AI překvapila, ale zejména v následujících oblastech:

  • Rychlost vývoje: AI se vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí. Před několika lety byly systémy AI schopny jen provádět jednoduché úkoly, jako je například hraní her nebo rozpoznávání obrázků. Dnes jsou schopny provádět mnohem složitější úkoly, jako je například generování kreativního obsahu nebo psaní různých druhů textu.
  • Rozsah použití: AI se dnes používá v mnoha různých oblastech, od zdravotnictví a financí až po výrobu a logistiku. Její potenciál je obrovský a neustále se rozšiřuje.
  • Etické otázky: AI přináší i množství etických otázek, jako je například otázka odpovědnosti za činy AI systémů nebo otázka potenciálního diskriminačního působení AI systémů. Tyto otázky je třeba řešit, aby se AI mohla bezpečně a zodpovědně využívat.

V minulosti jsem si myslel, že AI bude fungovat spíše jako jednoduchý stroj, který dokáže provádět úkoly podle pokynů. Dnes však vím, že AI je mnohem víc než to. Je schopna učit se, přizpůsobovat se a může generovat kreativní a originální nápady. To mě velmi překvapilo a fascinuje mě, co AI dokáže v budoucnosti.

Jsem přesvědčen, že AI má potenciál změnit svět k lepšímu. Může nám pomoci řešit některé z nejnaléhavějších problémů světa, jako je například změna klimatu nebo chudoba. Je však důležité, aby se AI používala zodpovědně a eticky. Musíme se ujistit, že AI se používá k dobru, a ne ke zlu.

 

15. 04. 2024

10 min. čtení

Mohlo by tě zajímat